Aktuality

Způsobilé výdaje – co všechno do nich lze zařadit

29. 9. 2014 Dokončili jste rekonstrukci svého domu, chystáte se předložit všechny dokumenty spojené s realizací provedených opatření a nevíte, co všechno lze započítat mezi způsobilé výdaje?

Zatřídění vybraných stropních konstrukcí

30. 7. 2014 Z důvodů opakujících se dotazů ze strany odborných zpracovatelů i žadatelů týkajících se zatřídění stropních konstrukcí z hlediska stanovení maximálních měrných způsobilých výdajů...

Krajské pracoviště v Ostravě bude koncem týdne zavřené

22. 7. 2014 Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. července bude krajské pracoviště v Ostravě z technických důvodů zavřené.

Odborný technický dozor

25. 6. 2014 V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory A, tedy u zateplení rodinných domů, je při...

O PROGRAMU

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě výzev.

POTŘEBUJI PORADIT

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ

Kontaktní pracoviště SFŽP ČR umístěná ve všech krajských městech poskytují konzultace žadatelům.

OMBUDSMAN

OMBUDSMAN

Úřad ombudsmana slouží k přijímání stížností na průběh administrace konkrétní žádosti.