Nechte si dotaci z programu NZÚ 2013 vyplatit ještě letos

Publikováno: 20. 11. 2015

Pokud máte projekt z programu Nová zelená úsporám 2013 zrealizovaný, neváhejte s jeho doložením. Předložte dokumenty vyžadované k uzavření smlouvy do 30. listopadu 2015 a dotaci vám vyplatíme ještě letos.


Na základě řádného a bezchybného doložení dokumentů prokazujících dokončení realizace podporovaných opatření vám bude obratem zaslána smlouva o poskytnutí podpory. Jakmile svou smlouvu obdržíte, je potřeba ji zaslat dle pokynů v průvodním dopise řádně podepsanou ve dvou vyhotoveních zpět Fondu, a to nejpozději do 15. prosince 2015.

Podrobné informace a seznam dokumentů nezbytných k uzavření smlouvy a k vyplacení dotace naleznete na těchto webových stránkách a také v informačním letáku. V případě jakýchkoliv nejasností můžete využít služeb krajských pracovišť, která jsou vám plně k dispozici.