Zvýhodněné podmínky pro budovy zasažené povodněmi

Publikováno: 14. 6. 2013

Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu z Programu za zvýhodněných podmínek.


Zvýhodnění je možné poskytnout pouze na opatření realizovaná v rodinných domech postižených povodněmi v červnu 2013 situovaných v oblastech, kde byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav nebo výstraha ČHMÚ v důsledku povodní v červnu 2013.

Skutečnost, že byl rodinný dům povodní zasažen, doloží žadatel při podání žádosti prostřednictvím fotodokumentace, písemného potvrzení příslušné obce a dokladu pojišťovny (je-li k dispozici) o vzniklých škodách v důsledku povodně v červnu 2013.

Nárok na podporu za zvýhodněných podmínek posuzuje Fond. Nebude-li nárok na zvýhodnění přiznán, probíhá administrace žádosti o podporu dle standardních podmínek stanovených Směrnicí a jejími Přílohami.

Zvýhodněné parametry podporovaných opatření jsou, v souladu se Směrnicí článek 2. odstavec 5, upraveny v Příloze č. 1 vyhlášené 1. Výzvy.