Výrobci

Seznam výrobků a technologií (SVT) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje výrobky, materiály a technologie splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry.

Pro více informací k seznamu SVT je každý všední den od 9.00 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 nebo e-mailová adresa sod-svt@sfzp.cz.