• I. Výzva

  2 I. Výzva

  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro majitele rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů.

  Stav výzvy:
  Pozastaveno - alokace vyčerpána
  Termín:
  29.11.2013

  Informace o výzvě Přihlášení žadatele

  Příjem žádostí skončil.

Obecné informace pro žadatele

V programu Nová zelená úsporám 2013 bylo možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu šlo také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

 

Seznam odborných dodavatelů

Seznam odborných dodavatelů

Realizace podporovaného opatření musí být provedena osobou vedenou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Osoby vedené v SOD doložily Fondu, že jsou odborně způsobilé k provádění činností spojených s realizací podporovaných opatření, a to dle jeho typu.

Seznam výrobků a technologií

Seznam výrobků a technologií

Při realizaci podporovaných opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky nebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení minimálního standardu kvality a soulad s podmínkami programu Nová zelená úsporám 2013.