Modelové příklady

Pro lepší představu o nastavení podmínek programu Nová zelená úsporám 2013 jsme připravili modelové příklady, které byly zpracovány pro běžné typy rodinných domů vystavěných v České republice.

Tyto příklady vám usnadní orientaci v nastavení jednotlivých hladin podpory a přiblíží tak například nutný rozsah opatření, která bude nutné provést pro získání dotace ve vámi zvolené hladině podpory.

Z modelových příkladů se mimo jiné dozvíte vypočtenou energetickou náročnost budovy a úsporu tepla na vytápění, a to včetně doby prosté návratnosti investice (při modelovém vytápění plynovým kotlem), jinými slovy dobu, za kterou se vám investice do realizace úsporných opatření vrátí.

Upozorňujeme, že byť jsou všechny modelové příklady zpracovány pro reálné budovy a reálná opatření, nelze jejich závěry zcela převzít pro váš dům. Návrh konkrétních opatření proto konzultujte s projektantem či energetickým specialistou. Pro orientační posouzení splnění podmínek Programu a předběžné stanovení maximální výše podpory můžete využít také naši kalkulačku.

Typy rodinných domů:

Baťův domek

Typ OKAL

Rodinný dům s podkrovím

Rodinný dům řadový koncový

Typ Šumperák