I. Výzva - obecné informace

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby,tak i právnické osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

  • 1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • 2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • 3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
  • 4. Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
  • 5. Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.

Pro 1. výzvu je vyčleněna jedna miliarda korun.

Více informací naleznete v textu výzvy a její příloze.