Aktuality

Filtr: Aktuality týkající se sekce Energetičtí specialisté

Zobrazit všechny

Nechte si dotaci z programu NZÚ 2013 vyplatit ještě letos

20. 11. 2015 Pokud máte projekt z programu Nová zelená úsporám 2013 zrealizovaný, neváhejte s jeho doložením. Předložte dokumenty vyžadované k uzavření smlouvy do 30. listopadu 2015 a dotaci vám vyplatíme ještě letos.

Změna úředních hodin krajských pracovišť

23. 3. 2015 Od dubna budou úřední hodiny na krajských pracovištích SFŽP ČR sjednoceny pro všechny programy. Krajská pracoviště budete moci navštívit v pondělí, ve středu a v pátek.

Krajské pracoviště v Kladně končí

18. 12. 2014 Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha – SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

Odstávka informačních systémů SFŽP ČR

15. 10. 2014 Z technických důvodů budou od pátku 17. října od 16 hod do sobotních 17 hod všechny informační systémy SFŽP ČR mimo provoz.

Způsobilé výdaje – co všechno do nich lze zařadit

29. 9. 2014 Dokončili jste rekonstrukci svého domu, chystáte se předložit všechny dokumenty spojené s realizací provedených opatření a nevíte, co všechno lze započítat mezi způsobilé výdaje?

Zatřídění vybraných stropních konstrukcí

30. 7. 2014 Z důvodů opakujících se dotazů ze strany odborných zpracovatelů i žadatelů týkajících se zatřídění stropních konstrukcí z hlediska stanovení maximálních měrných způsobilých výdajů v oblasti podpory A upřesňujeme Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám. Text s upřesněním je uložen v dokumentech v sekci metodických pokynů.

Krajské pracoviště v Ostravě bude koncem týdne zavřené

22. 7. 2014 Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. července bude krajské pracoviště v Ostravě z technických důvodů zavřené.

Odborný technický dozor

25. 6. 2014 V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory A, tedy u zateplení rodinných domů, je při dokládání realizace nutné předložit Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru.

Upozornění na omezení služeb informačních systémů SFŽP ČR

19. 6. 2014 Z technických důvodů proběhne ve středu 25. 6. od 17 hodin mimořádná odstávka všech informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty.

Komu a jaké dokumenty předkládat k doložení realizace

17. 6. 2014 V případě, kdy vaše žádost prošla všemi stupni kontroly úspěšně, a máte Vyrozumění o poskytnutí dotace, je možné předložit dokumenty prokazující splnění podmínek ve schválené žádosti.