Krajská pracoviště

Pracovníci SFŽP ČR k programu Nová zelená úsporám 2013

Pro žadatele v programu Nová zelená úsporám 2013 jsou kontaktní místa SFŽP otevřena v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 hodin, a to ve všech krajích.


Kontakty na krajská pracoviště SFŽP ČR