Krajské pracoviště v Kladně končí

Publikováno: 18. 12. 2014

Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha – SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.


Prosíme, abyste na výše uvedenou adresu zasílali také veškerou Vaši korespondenci a to k rukám pana Ing. Vladimíra Sovy (tel: 267994300 nebo 267994646), který od 31.12.2014 bude pracovat na KP Praha.