Zatřídění vybraných stropních konstrukcí

Publikováno: 30. 7. 2014

Z důvodů opakujících se dotazů ze strany odborných zpracovatelů i žadatelů týkajících se zatřídění stropních konstrukcí z hlediska stanovení maximálních měrných způsobilých výdajů v oblasti podpory A upřesňujeme Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám. Text s upřesněním je uložen v dokumentech v sekci metodických pokynů.