Způsobilé výdaje – co všechno do nich lze zařadit

Publikováno: 29. 9. 2014

Dokončili jste rekonstrukci svého domu, chystáte se předložit všechny dokumenty spojené s realizací provedených opatření a nevíte, co všechno lze započítat mezi způsobilé výdaje?


Pokud jste podávali žádost v oblasti podpory A, patří mezi způsobilé výdaje všechny výdaje na materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedená na obálce budovy, ale také výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření. To znamená, že mezi způsobilé výdaje můžete také zahrnout např. zateplení atik, soklů, obvodových konstrukcí mimo vytápěnou zónu, ale přímo na ně navazujících, výměnu sklepních oken, tedy i opatření, která jsou mimo hranice obálky budovy a nelze je zahrnout do dotovaných ploch, ale přispívají ke snížení energetické náročnosti vašeho domu.

V případě žádosti v oblasti podpory B jsou způsobilé výdaje spojené s výstavbou rodinného domu.  Nepatří mezi ně výdaje na úpravu pozemku, oplocení kolem domu, pořízení vnitřního vybavení a výdaje na samostatně stojící části domu (např. garáže).

Při výměně nevyhovujících zdrojů tepla, tedy oblasti podpory C.1 a C.2,  lze mezi způsobilé výdaje zařadit např. výdaje na výstavbu nového či vyvložkování stávajícího komína.

Vše, co lze zařadit mezi způsobilé výdaje, a to, jaké náležitosti má mít faktura a soupis provedených prací, naleznete v metodickém pokynu Náležitosti faktury.